TERVEYSTARKASTUKSIA

1. Silmäpeilaus

2. Polviniveltutkimus

3. Lonkkanivelkuvaus

4. Kyynärnivelkuvaus

5. Sydän tarkastus (sydämen kuuntelu)


Linkki virallisiin terveystutkimustaulukoihin (Kennelliitto)


1. Silmäpeilaus

Silmäpeilauksessa koiralle laitetaan pupilleja laajentavia silmätippoja. Noin ½ tunnin vaikutus ajan jälkeen tehdään tutkimus. Tutkimuksen suorittajan tulee olla silmäsairauksiin erikoistunut eläinlääkäri. Jotta lausunto on virallinen, koiran tulee olla vähintään 1 vuoden ikäinen.

Lista virallisista silmäeläinlääkäreistä


Harmaakaihi (HC) = Katarakta

Silmän linssiin muodostuu tiivistymiä (samentumia), jotka voivat olla eriasteisia ja -kokoisia ja voivat haitata koiran näköä. Kaihimuutokset voivat pahentua koiran vanhetessa ja vaikea-asteisena sokeuttaa koiran. Nuorilla koirilla (1-6 vuotta) esiintyvä kaihi on yleensä perinnöllinen.

(asteikko 1-3)


Verkkokalvon asteittainen surkastuma (PRA)

Näkö huononee asteittain ja sairaus johtaa sokeuteen. Sairauden eteneminen kestää muutamasta kuukaudesta joihinkin vuosiin. Sairaus ilmenee molemmissa silmissä, mutta voi kehittyä eri nopeudella. Havaittavia ulkoisia oireita ovat hämäräsokeus, laajentuneet pupillit ja pimeässä voimakkaasti (vihertävät) loistavat silmät. Usein koiralle kehittyy toissijaisena sairautena harmaakaihi.


Jäänne silmän sikiöaikaisesta verisuonesta (PHTVL/PHPV)

Sairaus aiheutuu siitä, että silmän mykiön eli linssin muodostava verisuoniverkosto ei surkastu mykiökehityksen loputtua sikiökaudella, vaan osa suonistoa jää mykiön takakapseliin ja näkyy peilauksessa samentumana. Lievissä tapauksissa havaitaan pieniä pigmentoituneita pisteitä, vaikeissa tapauksissa linssi muuttuu epänormaaliksi rakenteeltaan ja seurauksena on harmaakaihi.

(asteikko 1-6)


Sikiöaikaisen silmäteräkalvon jäänne silmässä (PPM)

Merkitys koiran terveydelle riippuu jäänteen sijainnista ja määrästä.


Verkkokalvon vajaakehitys, Retinaali dysplasia (RD)

Jaetaan kolmeen eri asteeseen: aste1 MRD- multifokaali RD

aste2 GRD- geograafinen RD

aste3 TRD- totaali RD

Vakavimmassa muodossa verkkokalvo voi irrota silmänpohjasta ja sokeuttaa koiran.

(lähteinä käytetty Seija Ekströmin artikkelia sekä www.koiranjalostus.fi/PEVISA-terveystutkimuksia)


Distichiasis/Ektooppinen cilia

DISTICHIASIS/EKTOOPPINEN CILIA (Kennelliitto tallensi aiemmin yhteisellä nimikkeellä cilia aberranta) ylimääräiset ripset, jotka tulevat ulos joko normaalin ripsirivin sisäpuolelta luomen reunasta (distichiasis) tai luomen sisäpinnalta (ektooppinen cilia). Caruncular trichiasis tarkoittaa silmän sisänurkan ihon karvoja, jotka kääntyvät sarveiskalvon sisänurkan päälle ärsyttäen silmää. Luomen reunasta kasvavat ripset voivat kaartua ulospäin normaalien ripsien tavoin tai ne kääntyvät sisäänpäin kohti sarveiskalvoa. Ripset voivat olla pehmeitä tai kovia. Etenkin luomen sisäpinnan läpi suoraan sarveiskalvoa vasten kasvava ripsi voi aiheuttaa sarveiskalvon vaurioitumisen. Tämä ilmenee silmän siristelynä ja ylimääräisenä kyynelvuotona. Silmän sarveiskalvon pinnalla ’uivat’, pehmeät distichiasis-ripset eivät yleensä aiheuta oireita. Oireilevilta koirilta ripsiä voidaan poistaa nyppimällä, jolloin ne kasvavat uudestaan tai poistaa ne pysyvästi polttamalla tai leikkauksella. Vaiva on selvästi periytyvä, mutta periytymismekanismi ei ole tiedossa. Luokitellaan nykyään silmätarkastuksissa lieviin, kohtalaisiin ja vakaviin muotoihin.

(ELL Päivi Vanhapelto ja ELL Anu Lappalainen)

2. Polviniveltutkimus

Patella Luksaatio (PL) eli reisiluun pään telojen kehityshäiriö ja polvilumpion sijoiltaan meno

Arvosteluasteikko:

0 ___Terve; ei muutoksia

1 ___Lieväasteinen muutos; polvilumpio menee ajoittain paikaltaan, mutta palaa itse paikoilleen

2 ___Kohtalainen muutos; polvilumpio menee paikaltaan jalkaa koukistettaessa tai kierrettäessä eikä palaa auttamatta

3 ___Vaikea muutos; polvilumpio yleensä poissa paikoiltaan, saadaan asetettua tilapäisesti paikoilleen

4 ___Erittäin vaikea muutos; polvilumpio pysyvästi sijoiltaan eikä pysy telaurassa ilman leikkausta3. Lonkkanivelkuvaus

Hip Dysplasia (HD) eli lonkkanivelen kehityshäiriö

Tutkimus tehdään röntgenkuvauksena koiran ollessa rauhotettuna. Eläinlääkäri antaa yleensä oman arvionsa, mutta virallisen lausunnon antaa Suomen Kennelliiton lausunnon antaja.

Koiran voi viedä kuvauksiin noin 1½-vuotiaana, kun koira on saavuttanut aikuiskoon. Narttukoiralla kuvaus kannattaa ajoittaa juoksuaikojen puoleen väliin (sanotaan, että juoksun aikaan lonkat ovat löysemmät).

Arvosteluasteikko:

A ____Ei muutoksia; reisiluun pää ja lonkkamaljakko yhdenmukaiset

B ____Lähes normaali/rajatapaus; reisiluun pää ja lonkkamaljakko vähän epäyhdenmukaiset

C ____Lievä muutos; reisiluun pää ja lonkkamaljakko eivät yhdenmukaiset, epätasaisuutta tai korkeintaan lieviä nivelrikko muutoksia lonkkamaljakossa tai reisiluun päässä/kaulassa

D ____Kohtalainen muutos; selvää epätasaisuutta reisiluun päässä ja lonkkamaljakossa, lonkkamaljakon reuna tasaantunut ja/tai nivelrikon merkkejä

E____ Vaikea muutos; selvä lonkkamaljakon reunan tasaantuminen, reisiluun pään epämuotoisuus tai muut nivelrikkomuutoset

A- ja B-tulokset lasketaan terveiksi; A- ja B-lonkkaisten koirien ennustetaan elävän ilman, että lonkat tulisivat vaivaamaan aikuisella/vanhemmalla iällä eikä lonkkiin synny helposti nivelrikkoa.

Ensimmäiset valkoiset kääpiösnautserit on lonkkanivelkuvattu v. 2009 .

Lonkkaniveltilasto lausuntovuoden mukaan (KoiraNet):

Vuosi A B C D E Yhteensä
2008 0 0 0 0 0 0
2009 4 1 0 0 0 5
2010 0 2 1 0 0 3
Yhteensä 4 3 1 0 0 8

Vuosi A B C D E
2008
2009 80% 20% 0% 0% 0%
2010 0% 67% 33% 0% 0%
Yhteensä 50% 38% 12% 0% 0%


4. Kyynärnivelkuvaus

Elbow Dysplasia (ED) eli kyynärnivelen kehityshäiriö

Tutkimus tehdään röntgenkuvauksena koiran ollessa rauhotettuna. Eläinlääkäri antaa yleensä oman arvionsa, mutta virallisen lausunnon antaa Suomen Kennelliiton lausunnon antaja.

Arvosteluasteikko:

0_____ Ei muutoksia; normaalit kyynärnivelet

1 _____Lieviä muutoksia; yleensä pienet artroosimuutokset ensiksi sulkijalisäkkeen yläpinnassa

2_____ Kohtalaiset muutokset; kohtalaiset artroosimuutokset sulkijalisäkkeen yläpinnassa ja/tai muutoksia värttinäluun nivelosassa, koronoidi lisäkkeessä ja/tai lievää epämuodostusta

3_____ Voimakkaat muutokset; edellistä ylittävät rappeutumismuutokset, voimakas nivelten epämuodostus

artroosi = nivelrikko

Eturaajojen nivelten kehityshäiriöt aiheuttavat helposti koiralle oireita, sillä koira kantaa painostaan noin kaksi kolmasosaa eturaajojensa päällä; jo ykkösen kyynärpäät saattavat oireilla nivelrikkomuutoksien vuoksi.

Ensimmäiset valkoiset kääpiösnautserit on kyynärnivelkuvattu v. 2009 .

Kyynärniveltilasto lausuntovuoden mukaan (KoiraNet):


Vuosi 0 1 2 3 Yhteensä
2008 0 0 0 0 0
2009 5 0 0 0 5
2010 2 0 0 0 2
Yhteensä 7 0 0 0 7

Vuosi 0 1 2 3
2008
2009 100% 0% 0% 0%
2010 100% 0% 0% 0%
Yhteensä 100% 0% 0% 0%

5. Sydän tarkastus

Eläinlääkäri kuuntelee sydämen stetoskoopilla. Tutkimuksella tarkistetaan ettei koiralla ole sydämen vajaatoimintaa eikä sivuääniä. Eläinlääkäri lähettää lausuntotuloksen kennelliittoon.


0 = ei sivuääniä
1 = sivuääni kuuluu
2 = epävarma